Charity snowball party 2019
Charity snowball party 2019

Charity snowball party 2019

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond ühendas Jõululinn Tartuga jõud 15. detsembril, kui toimus heategevuslik Lumepallitrall.

Kogu Lumepallitralli tulu läheb väikese Tartumaa poisi Mattiase ravivisiidiga kaasnevate kulude katteks.

Mattias on kaasasündinud immuunpuudulikkusega üheaastane poiss. Eesti arstid tegid Mattiasele uuringuid, kuid ei saanud teada, millise immuunpuudulikkuse vormiga tegu on. Ilma täpse diagnoosita ei saanud aga planeerida edasist ravi. Seepärast tuli Mattiasel minna Inglismaale Newcastle’sse uuringutele. Sealsetel arstidel õnnestus Mattiasele täpne diagnoos leida, geneetiline ADA ensüümipuudulikkus, ning otsustati talle teha luuüdi siirdamine, mis Mattiase terveks teeb. Siirdamine toimub jaanuari algul.

Lapse uuringute, protseduuride ning haiglas viibimise eest tasub Eesti Haigekassa, kuid ravivisiidiga kaasnevad transpordi-, kindlustus-, majutus- ja elamiskulud on pere kanda. Mattiase ravivisiidiga kaasnevaid kulusid toetab Lastefond umbes 3500 euro ulatuses, kuid hetkel pole teada, kauaks Mattiase pere peab Inglismaale jääma ning seetõttu võivad kulud olla ka suuremad.

Fotograaf: Eva Maria Tartu